Ovo je buduci dom jedne vrlo lijepe, male web stranicice, koja ce biti o Petrinji :)